Hoofdmenu

Beuningen Samen in Beweging

Molenstraat 54
6641 BK Beuningen

Hulp nodig?
Telefoon: 024-6750939

Hoofdcontent

Beuningen Samen in beweging

Onze missie en visie

Beuningen Samen in beweging staat voor een gezond, kwalitatief hoog en duurzaam aanbod van sport, bewegen en cultuur voor alle inwoners, in alle kernen van de gemeente Beuningen. Dit betreft zowel de inwoners die al actief zijn, als de inwoners die, om welke reden dan ook, nog niet sporten, bewegen of participeren in culturele activiteiten. Binnen alle kernen van de gemeente Beuningen is een laagdrempelig aanbod gerealiseerd dat goed bereikbaar is en aansluit op de vraag van haar inwoners. Beuningen Samen in beweging stimuleert en enthousiasmeert inwoners om aan bovengenoemde activiteiten deel te nemen en past zo nodig de omstandigheden aan naar de doelgroep.

Beuningen Samen in beweging werkt samen, legt dwarsverbanden en gaat voor de gezamenlijke missie, waarbij het gemeenschappelijke algemene doel boven dat van de eigen organisatie staat. Beuningen Samen in beweging ontwikkelt en voert zelf activiteiten uit. Beuningen Samen in beweging faciliteert ook sportclubs, onderwijs- en culturele instellingen en andere (maatschappelijke) organisaties van Beuningen om deze in staat te stellen zoveel mogelijk inwoners gebruik te kunnen laten maken van bovengenoemd aanbod in alle kernen van de gemeente Beuningen.

Beuningen Samen in beweging blijft zichzelf ontwikkelen en manifesteren ten einde de kwaliteit en duurzaamheid steeds weer aan te laten sluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Verbinden
Onze buurtsportcoaches verbinden sport-, cultuur- en beweegaanbieders, scholen en zorg- en welzijnsinstellingen met elkaar. Zij zijn werkzaam in de volgende organisaties en sectoren:
Stichting Perspectief – Coördinator Beuningen Samen in beweging
Gelderse Sport Federatie – Onderwijs en sport
Gelderse Sport Fedratie – Verenigingsondersteuning
De Hazenkamp – Binnenschoolse activiteiten
Go For Kids – Buitenschoolse activiteiten
GGD Gelderland Zuid – Bewegen en Zorg en welzijn
Fysiotherapie de Hofstede – Sport en zorg
Het Dijkmagazijn – Geestelijke gezondheid
Stichting Perspectief – Sport, bewegen en cultuur

Financiële bijdrage Ministerie VWS
Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport, cultuur en zorg en welzijn. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen of kunnen deelnemen aan cultuur.