Hoofdcontent

Wat doen wij?

Activiteiten binnen het basisonderwijs:
Twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs, in dienst van de Gelderse Sport Federatie, verzorgen de gymlessen op 10 basisscholen in de gemeente Beuningen. Zij ontwikkelen een nieuw vakwerkplan bewegingsonderwijs en adviseren de groepsleerkrachten. Daarnaast organiseren zij jaarlijks verschillende activiteiten in samenwerking met sportverenigingen tijdens de gymlessen en bieden ze ondersteuning bij de jaarlijkse sportdag voor de groepen 7 en 8. 

Buitenschoolse activiteiten:
Een van de buurtsportcoaches is door zijn werkzaamheden bij Kion als pedagogisch medewerker dagelijks bezig met het aanbieden van sport en beweegactiviteiten voor kinderen van de buitenschoolse opvang. Jaarlijks in de voorjaars-, mei- en herfstvakantie organiseren wij samen met sportverenigingen een Sportinstuif. We organiseren ook activiteiten in de wijken, bijvoorbeeld stoepranden en buurtfeestjes. En in samenwerking met veel sport- en beweegaanbieders coördineren wij Sjors Sportief / Sjors Creatief en de Nationale Sportweek. Onze buurtsportcoach werkzaam bij het Dijkmagazijn gaat met kinderen de natuur in en organiseert activiteiten zoals hutten bouwen.

Beweeg activiteiten ter bevordering van de gezondheid:
Een van de buurtsportcoaches werkt als gezondheidsmakelaar vanuit de GGD Gelderland-Zuid. In nauwe samenwerking met burgers, professionals (zoals huisartsen, diëtisten etc.) en instellingen (zoals thuiszorg, scholen) is het haar taak een gezonde leefstijl te bevorderen bij de bewoners van Beuningen door dagelijks meer te bewegen.
Een andere buurtsportcoach werkt als fysiotherapeut vanuit Fysiotherapie de Hofstede.
Vanuit deze positie draagt hij bij aan het in beweging krijgen en houden van mensen, bij wie dit niet geheel zelfstandig lukt. Zij kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan de activiteit BIO-walking.

Activiteiten ter bevordering van het geestelijk welzijn:
Voor volwassenen organiseert het Dijkmagazijn single-tochten, om wandelmaatjes te leren kennen als je liever niet alleen het prachtige natuurgebied in trekt. Het Dijkmagazijn biedt ook een ideale uitvalsbasis voor tochten om tot rust te komen of te werken aan je fysieke of mentale gezondheid. Dat gebeurt vaak onder begeleiding van deskundigen op dat gebied, bijvoorbeeld tai-chi, runningtherapie, gezond koken met wilde planten en stiltewandelingen. Ook de buurtsportcoach bij Stichting Perspectief organiseert projecten zoals ‘Aangenaam kennis te maken’ en houdt zich bezig met het opzetten en begeleiden van sociale eetpunten in de wijken.

Overige activiteiten:
De buurtsportcoach verenigingsondersteuner ondersteunt sportverenigingen bij vraagstukken op gebied van subsidies, beleid, vrijwilligers- en ledenwerving, activiteiten ontplooien, verbinden met maatschappelijke organisaties of bemiddelen als stagemakelaar. Daarnaast wordt er ongeveer 3 keer per jaar een Sportcafé voor sportverenigingen georganiseerd.

Als laatste bieden de buurtsportcoaches ondersteuning bij de doortocht Vierdaagse van de gemeente Beuningen.