Hoofdcontent

Team

Bas Vosbeek

GGD Zuid-Gelderland - Zorg en bewegen

Belle Martens

Gelderse Sport Federatie - Onderwijs en Sport

Stefan Jolij

Gelderse Sport Federatie - Onderwijs en Sport

Justin Poelman

Kion - Buitenschoolse activiteiten

Berthe van de Weem

De Hazenkamp - Buitenschoolse activiteiten

Brechtje Bandell

GGD Zuid- Gelderland - Zorg en bewegen

Nicole van Benthum & Petra Schuivens

Fysiotherapie De Hofstede - Zorg en bewegen

William van den Akker

Het Dijkmagazijn - Geestelijke gezondheid

Stan Minderaa

Gelderse Sport Federatie - Verenigingsondersteuner

Valerie Bekkers

Stichting Perspectief - Sjors Sportief & Creatief - Max Vitaal

Femke Arts

Stichting Perspectief - coördinator team buurtsportcoaches