Hoofdcontent

Even voorstellen! Onze nieuwe buurtsportcoach binnen het team!!

Nieuwe buurtsportcoach vanuit GGD Gelderland- Zuid; Ik ben Brechtje Bandell, gezondheidsmakelaar/buurtsportcoach vanuit GGD Gelderland-Zuid, afdeling Gezond Leven. Het is mijn ambitie om de jeugd in de gemeente Beuningen te stimuleren tot meer bewegen en sporten, en hen daarin vooral het plezier te laten ervaren. Buiten spelen, samen goed eten, bewegen, sporten en fijn opgroeien. Dat gun je ieder kind! Als kinderen het heel gewoon en leuk vinden om actief en sportief bezig te zijn, dan houden ze dat sneller hun leven lang vol. Ik werk vooral samen met de scholen en andere professionals zoals huisartsen, fysiotherapeuten, Stichting Perspectief e.d. Ik stimuleer de scholen bijvoorbeeld om schoolgezondheidsbeleid te ontwikkelen, zodat er ook bijvoorbeeld tijdens de rekenles en het buitenspelen goed bewogen wordt. Ook denk ik mee over beweegpaden of ander sport en spel-aanbod voor de jeugd.